Quang Vũ – IPI Tiếng Anh giao tiếp

Tháng Mười 25, 2021 Tháng Mười 25, 2021
IPI Vietnam IPI Vietnam

Mới sau 1 tháng học cùng Mr. Garry, mình đã có thể tự tin giao tiếp cùng các đồng nghiệp nước ngoài về các kế hoạch hay công việc hằng ngày. Và một điểm cộng lớn của IPI là thời gian học linh hoạt và có nhiều lớp với các cấp độ từ cơ bản đến nâng cao phù hợp với tất cả những người đi làm bận rộn như mình.