Lớp Tiếng Việt dành cho Người nước ngoài tại IPI Viet Nam

Tháng Mười Một 16, 2022 Tháng Mười Một 16, 2022
Editor IPI Editor IPI

Sẽ ra sao nếu có nhiều bạn nước ngoài yêu thích Tiếng việt nhỉ?

Tại IPI Viet Nam, khóa học Tiếng Việt dành cho Người nước ngoài (bao gồm Lớp Cơ bản & Lớp Nâng cao) được thiết lập dành riêng các bạn có niềm yêu thích đối với ngôn ngữ Việt Nam – với văn hóa và con người nơi đây; các bạn đang có nhiều dự án làm việc lâu dài ở các công ty tại Việt Nam; hoặc những bạn đã sinh sống tại nước ngoài lâu và đang có ý định muốn ôn lại kiến thức Tiếng Việt;…

Mọi người cũng có thể yên tâm về hình thức dạy học của các Giảng viên tại IPI Viet Nam, một buổi học sẽ không chỉ học mỗi Lý thuyết mà còn bao gồm cả những “Trò chơi Ngôn ngữ” nhằm giúp các bạn học viên nhanh chóng tiếp thu bài học một cách nhanh chóng – dễ dàng hơn.

Trên đây là hình ảnh của các học viên tiêu biểu trong khóa Tiếng Việt nâng cao: Chị Yang Jung Sook từ Hàn Quốc; anh Tim Mack từ Mỹ và anh Léna’i’c Dionnet đến từ Pháp vào cuối buổi học.

—————————————————————————————————————————-

What if there are many foreign friends who love Vietnamese?

At IPI Vietnam, the Vietnamese course for Foreigners (including Basic & Advanced Classes) is designed specifically for those who have an interest in the Vietnamese language – with the local culture and people in here; or those who have many long-term working projects in companies in Vietnam; or those who have lived abroad for a long time and are intending to review their Vietnamese knowledge;…

You can also rest assured about the teaching method of the Instructors at IPI Vietnam, a lesson will not only learn Theory but also include “Language Games” to help students absorb lessons quickly and easier.

These are pictures of typical students in the Advanced Vietnamese course: Ms. Yang Jung Sook from Korea; Mr. Tim Mack from the US and Mr. Léna’i’c Dionnet from France at the end of the lesson.

Rate this post