Khóa học kỹ năng mềm tại Đà Nẵng

Tháng Tư 15, 2022 Tháng Tư 15, 2022
IPI Vietnam IPI Vietnam

Khóa học kỹ năng mềm tại Đà Nẵng phát triển các kỹ năng mềm trong cuộc sống cũng như công việc với các lớp học được tổ chức thường xuyên tại Học viện IPI Vietnam.

Kỹ năng mềm có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong cuộc sống. Theo một nghiên cứu, người thành đạt chỉ cần có 25% kiến thức là chuyên môn nhưng cần đến 75% kiến thức về kỹ năng mềm.

Kỹ năng mềm chủ yếu là những kỹ năng thuộc về tính cách con người, không mang tính chuyên môn, không thể sờ nắm.

Khóa học kỹ năng mềm tại Đà Nẵng
Khóa học kỹ năng mềm tại Đà Nẵng

Kỹ năng mềm là gì?

– Kỹ năng mềm (Soft skills) một thuật ngữ xã hội học chỉ những kỹ năng có liên quan đến việc sử dụng ngôn ngữ, khả năng hòa nhập xã hội, thái độ và hành vi ứng xử áp dụng vào việc giao tiếp giữa người với người.

– Kỹ năng mềm áp dụng các khả năng mềm dẻo, phù hợp của con người trong từng tình huống, ngữ cảnh vào công việc và cuộc sống như: kỹ năng sống, giao tiếp, lãnh đạo, làm việc theo nhóm, kỹ năng quản lý thời gian, thư giãn, vượt qua khủng hoảng, sáng tạo và đổi mới…

-Người có kỹ năng mềm tốt sẽ dễ hòa mình, sống, tương tác với xã hội, cộng đồng, tập thể hoặc tổ chức, kỹ năng mềm tốt sẽ hỗ trợ kỹ năng chuyên môn (kỹ năng cứng) tốt hơn.

– Kỹ năng mềm khác với kỹ năng cứng để chỉ trình độ chuyên môn, kiến thức chuyên môn hay bằng cấp và chứng chỉ chuyên môn.

– Những kỹ năng cứng là khả năng học vấn của bạn, kinh nghiệm và sự thành thạo về chuyên môn.

– Bên cạnh kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm là chìa khóa mở ra những cánh cửa tương lai như được tiếp nhận, duy trì công việc, được tin tưởng, trọng dụng và thăng tiến.

– Những người có kỹ năng mềm trong công việc họ bền bỉ, có khả năng lãnh đạo, biết làm việc nhóm, biết tôn trọng người khác, biết lắng nghe nên họ có nhiều cơ hội dễ thành công và thăng tiến.

Lợi ích của khóa học kỹ năng mềm tại Đà Nẵng IPI Vietnam

Kỹ năng mềm rất cần thiết trong cuộc sống và trong công việc.

– Kỹ năng mềm giúp bạn nhanh chóng hội nhập vào môi trường công việc và cuộc sống, hiểu rõ bản thân và mục đích của cuộc sống, có tư duy sáng tạo và biết cách giải quyết vấn đề hiệu quả, qua đó nâng cao kỹ năng bản thân.

– Đối với cuộc sống, trang bị kỹ năng giải quyết các vấn đề xã hội phức tạp hiện nay để người học có thể vượt qua những khó khăn về mặt tâm lý xã hội trong cuộc sống.

– Đối với người đi làm, kỹ năng mềm giúp bạn có cách giao tiếp tốt hơn, hoặc làm việc hiệu quả hơn, bán hàng được hiệu quả, phục vụ khách hàng tốt hơn, khả năng đẩy nhanh hiệu quả công việc.

– Được tiếp cận và trao đổi cùng các chuyên gia trong lĩnh vực kỹ năng mềm.

– Nhiều doanh nghiệp hiện nay có tiêu chí tuyển dụng là các ứng viên vừa có kỹ năng trình độ chuyên môn đảm bảo và vừa có các kỹ năng mềm theo yêu cầu.

Một số lớp kỹ năng mềm tại Học viện IPI Vietnam

Tại IPI Vietnam, chúng tôi có nhiều lớp đào tạo các kỹ năng mềm với thời gian học linh động để các học viên có thể theo học như:

 • Lớp học kỹ năng tư duy sáng tạo
 • Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả
 • Kỹ năng sống trong môi trường tập thể
 • Tư duy phản biện
 • Kỹ năng quản lý và làm chủ cảm xúc
 • Giải quyết vấn đề hiệu quả
 • Kỹ năng giao tiếp
 • Kỹ năng trình bày/thuyết trình hiệu quả
 • Khóa học kỹ năng mềm cần trong môi trường làm việc thực tế
 • Kỹ năng làm việc nhóm
 • Thích nghi với môi trường kinh doanh, hướng dẫn và phản hồi trong công việc
 • Kỹ năng chuẩn bị hồ sơ và phỏng vấn
 • Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc
 • Tư duy dịch vụ
 • Kỹ năng giao tiếp nâng cao
 • Kỹ năng ngoại ngữ

Các kỹ năng mềm không phải do thiêm bẩm mà có, một kỹ năng mềm thành công cần phải được học và luyện tập nhiều cho đến khi thành phản xạ. Học viện IPI Vietnam sẽ cùng đồng hành với bạn hướng đến thành công đó với khóa học kỹ năng mềm tại Đà Nẵng được tổ chức thường xuyên tại Học viện.

5/5 - (3 bình chọn)