Khóa đào tạo kỹ năng tư duy sáng tạo

Tháng Tám 8, 2022 Tháng Tám 8, 2022
IPI Vietnam IPI Vietnam

Khóa đào tạo kỹ năng tư duy sáng tạo là khóa học nhằm nâng cao năng lực cũng như tìm được giải pháp để kích thích tư duy sáng tạo trong mỗi chúng ta.

Khóa học được tổ chức thường xuyên tại Học viện IPI Vietnam, do Giảng viên Thạc sĩ Trần Phương Thanh giảng dạy.

Khóa học hướng đến với các học viên là: Học sinh, sinh viên, người làm tại các doanh nghiệp với các ngành nghề cần sự sáng tạo.

Khóa đào tạo kỹ năng tư duy sáng tạo

Nội dung chi tiết khóa đào tạo kỹ năng tư duy sáng tạo

1. Mục tiêu đào tạo:

– Nâng cao năng lực tư duy sáng tạo

– Có khả năng đưa ra những quyết định hiệu quả dựa trên các phương pháp duy khoa học

– Nắm được những mấu chốt quan trọng để lựa chọn và thực thi giải pháp hiệu quả cũng như hiểu và biết áp dụng những nguyên tắc, công cụ, phương pháp tối ưu trong giải quyết vấn đề khoa học và hiệu quả

– Thay đổi từ thế bị động sang thế chủ động và tự tin trong việc nắm bắt vấn đề và ra quyết định

– Biết cách nâng cao hiệu quả trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh thông qua mô hình “tư duy sáng tạo”

2. Nội dung chương trình học:

Phần 1. Tổng quan sự sáng tạo

– Tư duy sáng tạo là gì?

– Những hạn chế trong việc sáng tạo

– Cách vận dụng tư duy logic & tư duy sáng tạo

– Vượt qua giới hạn bản thân

– Dành nhiều thời gian cho tư duy sáng tạo

– Vận dụng óc hài hước trong sáng tạo

– Phá bỏ lối tư duy thông thường

– Sử dụng trí tưởng tượng

– Phớt lờ sự chế giễu

– Học cách thay đổi

Phần 2. Luyện tập tư duy sáng tạo

– Cách tư duy sáng tạo

– Kích thích óc sáng tạo

– Mô hình hóa suy nghĩ

– Tự đặt ra những áp lực

Phần 3. Tổ chức nhóm sáng tạo

– Tập hợp nhóm sáng tạo

– Nhận diện tính cách thành viên

– Cách chuẩn bị thảo luận nhóm

– Cách làm việc của nhóm sáng tạo

– Kiểm tra kết quả buổi thảo luận

– Kỹ thuật tìm ra giải pháp

Phần 4. Các phương pháp & kỹ thuật tư duy sáng tạo

– Phương pháp SCAMPER

– Kỹ thuật “Động não” (Brain – storming)

– Nguyên lý của Brain – storming

– Triển khai vận hành Brain – storming

– Phương pháp “Sáu chiếc nón tư duy” (Six Hats Thinking)

– Nguyên lý của sáu chiếc nón tư duy

– Triển khai vận hành sáu chiếc nón tư duy

– Phương pháp “Bản đồ tư duy” (Mind Map)

– Nguyên lý của Bản đồ tư duy

– Triển khai vận hành Bản đồ tư duy

– Phương pháp “Tư duy đột phá” (Breakthrough Thinking)

– Nguyên lý của tư duy đột phá

– Triển khai vận hành tư duy đột phá

– Các công cụ và kỹ thuật tư duy phổ biến khác

– Tích hợp tổng thể các kỹ thuật và phương pháp nâng cao năng lực tư duy

– Thực hành theo nhóm các tình huống thực tế

Phần 5. Kế hoạch hành động

– Hướng dẫn các bước áp dụng bài học vào thực tế

– Kế hoạch hành động

 (Nội dung chương trình ở trên có thể thay đổi cho phù hợp theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp)

3. Phương pháp giảng dạy:

Lớp học được phân chia theo nhóm nhỏ học viên để thảo luận và chia sẻ. Phương pháp đào tạo nhấn mạnh đến việc học viên làm trung tâm dựa trên các bài tập tình huống, video clip, trò chơi…Phương pháp không đặt nặng tính lý luận, giáo điều. Giảng viên trình bày lý thuyết ngắn gọn, học viên cần tham gia tích cực trong các bài tập ngắn. Sau mỗi phần trình bày của các nhóm học viên, giảng viên gợi ý để điều chỉnh giải pháp và đúc kết những bài học nhỏ theo từng đề mục.

Chuyên gia sử dụng các phương pháp đào tạo sau đây để chuyển tải nội dung khóa học:

  1. Thảo luận mở (Open discussion)
  2. Nghiên cứu tình huống (Case study)
  3. Bài tập tự đánh giá (Self – assessment)
  4. Thuyết giảng ngắn đề tài thực tế (Mini – lecture)

* Bài tập tình huống và tự đánh giá

Trong chương trình giảng viên sẽ cung cấp một số bài tập tình huống khác nhau, học viên sẽ tham gia thảo luận về cách tiếp cận từng tình huống. Các tình huống này sẽ giúp học viên củng cố và biết cách áp dụng thực tế các nội dung của bài học. Bên cạnh đó còn có các danh sách câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra và trả lời với các hình thức như:

– Bài tập tình huống (Case studies)

– Câu hỏi và trả lời (Questions & answers)

– Bảng kế hoạch hành động (Planning worksheets)

– Các công cụ biểu mẫu và danh sách kiểm tra (Toolkits & check – lists)

* Kế hoạch hành động cá nhân (Sau khóa học)

– Xác định các điểm mấu chốt nổi bật, quan trọng nhất của khóa học mà cá nhân thu hoạch được

– Vạch ra các mục tiêu và các kế hoạch hành động cụ thể sau khóa học

– Xác định các chủ đề cho sự phát triển cá nhân và cải thiện kỹ năng mới trong tương lai.

4. Chương trình ưu đãi

– Giảm 5% với đăng ký nhóm 2-5 học viên

– Giảm 10% với đăng ký nhóm 6-10 học viên

– Giảm 15% với đăng ký nhóm 11- 20 học viên

Thông tin liên hệ đăng ký khóa học kỹ năng tư duy sáng tạo tại Đà Nẵng & Miền Trung:

– Địa điểm: IPI Vietnam Tầng 2, Indochina Riverside Tower, 74 Bạch Đằng, Hải Châu, Đà Nẵng

– Chứng nhận hoàn thành khóa học: Sẽ do IPI Vietnam cấp

– Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ 070 56 999 56 hoặc 0905 899 229.

Hãy cùng tìm ra giải pháp kích thích và phát triển tư duy sáng tạo một cách hiệu quả với khóa học kỹ năng tư duy sáng tạo tại Học viện IPI Vietnam.

5/5 - (3 bình chọn)