JUNIOR 100: LEVEL 3

Tháng Mười Một 25, 2021 Tháng Mười Một 25, 2021
IPI Vietnam IPI Vietnam

Level 3: BASIC IELTS

Ở Level này, tất cả những nền tảng nghe / nói / đọc / viết để giúp bạn bắt đầu học IELTS sẽ được tập trung luyện tập & phát triển. Những bài đọc sẽ được nâng cao hơn ở cấp độ trước, giúp bạn tiếp thu một cách từ từ & không tạo áp lực khi các bạn nhỏ bắt đầu học IELTS chuyên sâu.

Khi có được nền tảng tiếng Anh tốt, các bạn nhỏ sẽ tự tiếp cận và phát triển nhiều kỹ năng về IELTS, điều này giúp bạn có được một cấp độ học vừa thoải mái vừa có thể làm nền tảng tiến lên nghiên cứu ngôn ngữ tiếng Anh.

Lộ trình học tiếng Anh Junior 100 tại IPI:


5/5 - (1 bình chọn)