Chị Thanh Huyền – Quản lý trung tâm Taseco Đà Nẵng- Lớp kĩ năng giao tiếp hiệu quả

Tháng Mười Một 17, 2021 Tháng Mười Một 17, 2021
IPI Vietnam IPI Vietnam

Mình thấy sau khóa học mình đã nhận ra được những vấn đề cốt lõi mà từ xưa đến nay mình không để ý đến. Thay đổi dần dần bản thân qua từng buổi học, mình và đồng nghiệp cảm thấy đã hoàn thiện kĩ năng giao tiếp hơn. Rất cảm ơn IPI đã có khóa học ý nghĩa này