Chị Bảo Thư – Phụ huynh Bảo Phúc lớp KIDS

November 17, 2021 November 17, 2021
IPI Vietnam IPI Vietnam

Tôi thấy con thay đổi hẳn so với trước đây. Luôn luyện và thực hành tiếng Anh hằng ngày. Ra đường con cứ nhìn vào các bảng hiệu và đọc sang tiếng Anh. Con còn hay dạy lại tiếng anh cho em. IPI đào tạo con tôi phản xạ tiếng Anh rất chất lượng.

Rate this post
Chia sẻ bài viết: