Bản mẫu dịch giấy chứng nhận đăng ký kết hôn sang tiếng Anh

Tháng Bảy 27, 2023 Tháng Bảy 27, 2023
IPI Vietnam IPI Vietnam

Đơn vị dịch thuật IPI Vietnam xin chia sẻ bản mẫu dịch Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn Form TP-HT6 sang tiếng Anh. Thường sử dụng khi xin visa hay làm thủ tục với cơ quan nước ngoài.

Download: tải về

Lời kết

Trường hợp chỉ cần dịch thuật sang tiếng Anh, bạn download mẫu biểu về và điền thông tin của mình vào là xong. Nhưng thông thường giấy tờ nhân thân cần dịch thuật công chứng nhé. 

Rate this post