Anh Duy Linh – Lớp UBIS MBA

Tháng Chín 29, 2022 Tháng Chín 29, 2022
IPI Vietnam IPI Vietnam

Mình thấy học được rất nhiều kiến thức bổ ích, toàn bộ khá là mới đối với mình nên mình thấy thú vị lắm. Trong quá trình học mỗi môn mình đều có thể áp dụng ngay các kiến thức vào các dự án hiện tại của công ty. IPI còn tổ chức các lớp chuyên đề của mỗi môn để các anh chị trong lớp có thể hiểu thêm về môn học và thảo luận tốt hơn các đề tài trong lớp.